Veškeré sítě by měly být zkolaudovány a vyvedeny do budníčku na pozemek, v mnoha případech tomu tak ale není, což může být velký problém, protože bez kolaudace nedostanete stavební povolení! Zeptejte se stavebního úřadu, jak v takovém případě postupovat a

Veškeré sítě by měly být zkolaudovány a vyvedeny do budníčku na pozemek, v mnoha případech tomu tak ale není, což může být velký problém, protože bez kolaudace nedostanete stavební povolení! Zeptejte se stavebního úřadu, jak v takovém případě postupovat a hlavně, nekupujte pozemek, než se to dozvíte a pokud ano, zakotvětě tuto skutečnost i do kupní smlouvy jako závazek prodávajícího!. Jsou to především daně, provize a notářské a katastrální výdaje. Daň z převodu nemovitosti činí 10% z kupní ceny u novostaveb a 9% z katastrální hodnoty nemovitosti u starších nemovitostí. Například pokud někdo chce koupit rodinný dům pouze v obci Bruzovice, protože se tam narodil a my, byť chce nebo nechce, tak ho vezmeme i na ostatní domy v okolí. Přípojky – pokud jsou sítě vedeny v ulici, ale nejsou vyvedeny na pozemek, pak je nutné nechat veškeré přípojky na pozemek přivést, což může trvat i rok a finanční výdaje až do výše stovek tisíc.. V grafické části územního plánu zjistíte i ochranná pásma, záplavové oblasti a další limity pozemku (regulativy).  Ne každá obec má svůj územní plán, některé pracují s tzv. Notářské náklady činí obvykle 2-10 000 EUR podle hodnoty nemovitosti a složitosti celé věci.. Jak ověřit účel pozemku – je opravu stavební? Zjistíte to z platného územního plánu (ÚP), kde je přesně stanoveno, které pozemky v lokalitě jsou určené výstavbě a které nikoli. DPH pak činí 4% u nových nemovitostí a převodová daň u starších nemovitostí 2%. Postarali bychom se o přípravu nemovitosti k prodeji, nafotíme ji profesionálním fotografem a vyhledáme vám vhodného kupujícího, kterého generujeme z prohlídek ostatních nemovitostí.. Nezávazně se s vámi potkáme, pohovoříme o možnostech, a vy sami se rozhodnete, zda byste chtěli prodej vaší nemovitosti nechat na nás. Budete se k němu moci dostat se stavební technikou? Pokud není zajištěna přístupová cesta, sjednejte si, aby vám prodávající sjednal se sousedním vlastníkem věcné břemeno chůze a jízdy k pozemku. Většina pozemků, kde nikdy stavba nebyla, jsou v režimu orné půdy. Zda je pozemek stavební nebo ne, neurčuje údaj na listu vlastnictví z katatru (nebo potenciální využití), ale územní plán. Dále je třeba zaplatit další menší daně a katastrální poplatky v řádech stovek Euro. Pokud nemáte hotovost a chcete na nákup pozemku použít úvěr, než podepíšete rezervační smlouvu, ujistěte se, že vám na to banka půjčí. Zbystřete, pokud se pozemek nachází v blízkosti tzv. Nekupujte nic bez konzultace s právníkem nebo zkušeným realitním makléřem, který nemovitost prověří a poradí jak postupovat.. Konzultujte zvažovaný nákup se stavebním úřadem a následně správci sítí, zejména elektřiny, aby se vám nestalo, že později nedostanete jejich souhlas například z důvodu nedostatečné kapacity trafostanice. Provize obvykle činí 3% (+DPH) z kupní ceny nemovitosti. intravilánem (zastavěné plochy a plochy určené výstavbě). V případě, že chcete užívat nemovitost k trvalému bydlení a splníte další podmínky, je možné využít slevu na dani. Především je třeba zaplatit daň z převodu nemovitosti. Kdo je jeho majitel, zda na něm nejsou dluhy nebo jiná omezení a jak je bezpečně vyřešit (exekuce, zástavní právo). U nich nepostavíte nic! Územní plán najdete na webu obce. Podívejte se na katastr, komu patří přístupová cesta, pokud patří cesta obci, je to v pořádku.. Máme statisticky zjištěno, že v 80% prodáváme klientům nemovitosti jiné, než je původně zaujaly. Při koupi nemovitosti v Itálii je třeba počítat s dalšími výdaji. Tuto informaci se dozvíte z webu České asociace pojišťoven, která provozuje povodňové mapy. Územní plán obsahuje vždy i přesné vymezení toho, co lze na daném pozemku stavět (procentuální zastavitelnost, max. Pokud chcete financovat pozemek úvěrem, pak po vás bude s velkou pravděpodobností chtít potvrzení stavebního úřadu (viz. Informaci najdete na katastru nemovitostí na Listu vlastnictví. Používáním webu s tímto souhlasíte (. Konkrétní výsek z mapy, si můžete stáhnout zdarma. výška hřebene, sklon střechy atd.) Územní plán má více vrstev, proklikejte všemi z nich, aby vám něco neuniklo. Nejsou tam nějaká věcná břemena? (omezení pozemku) Například věcné břemeno chůze by znamenalo, že přes váš pozemek může chodit někdo další, věcné břemeno jízdy – může jezdit autem. “veřejně prospěšné stavby”, kam patří i dráty vysokého napětí. Tato provize je totožná při koupi prostřednictvím Domus Global jako při koupi přímo v Itálii od místní agentury. Komplikaci může přinést i nedostatečně fungující vodojem.. Ve své realitní praxi se občas setkávám s reakcí, jak je možné, že klient prodává stavební pozemek, který je na katastru evidován jako orná půda. Přestože si mnoho lidí tyto průzkumy nechává dělat až pro potřebu stavebního povolení, je lepší zajistit si je dopředu.

Značky:

kolaudace skutečnost smlouva provize nemovitost cena novostavba hodnota obec bruzovice přípojka ulice stovka oblast složitost oprava lokalita výstavba příprava prohlídka možnost technika cesta chůze jízda většina stavba lista hotovost banka blízkost konzultace elektřina kapacita trafostanice plocha podmínka sleva exekuce koupě itálie informace asociace pojišťovna mapa zastavitelnost pravděpodobnost střecha vrstva agentura komplikace praxe reakce potřeba nemovitosti nemovitostí obci obec nemovitost obce